• Om oss
 • Jobber
 • Bli en partner

Platform Agreement and Ticket Agreement

GENERELT

Her kommer avtalene som gjelder for bruken av nettstedet www.ticketswap.com (samt alle underdomener for andre land). Som du kan lese nedenfor finnes det to individuelle avtaler. Først må du inngå en direkte brukeravtale med TicketSwap-plattformen. Alt som har med kontoen din å gjøre, samt dataene dine og det tekniske er angitt i denne avtalen. Denne avtalen kalles «plattformavtalen». For å kjøpe og selge billetter må du alltid inngå en direkte engangsavtale med ett av datterselskapene til TicketSwap (avhengig av stedet arrangementet avholdes, heretter: «TicketSwap Local»):

 • TicketSwap Netherlands B.V., registrert under det nederlandske handelskammeret og nummeret 66696267 (arrangementssted: Nederland),

 • TicketSwap International B.V., registrert under det nederlandske handelskammeret og nummeret 66696348 (arrangementssted: alle landene er ikke oppført her),

 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, registrert under det brasilianske handelskammeret under nummeret 35.523.781 (arrangementssted: Brasil).

Den avtalen kalles «billettavtalen». I plattformavtalen og billettavtalen gjelder nederlandske lover eksklusivt. Tvister blir sendt til domstolene i Amsterdam.

PLATTFORMAVTALE

Relevans: Denne plattformavtalen er utarbeidet av TicketSwap B.V. («TicketSwap») som holder til på Rokin 75, 1012 KL Amsterdam og er registrert under handelskammeret med nummeret 59084952. Hvis du bruker plattformen inngår du en avtale med TicketSwap («plattformavtalen») som «bruker». Avsnittene under overskriften «Billettavtalen» gjelder ikke for TicketSwap. TicketSwap forbeholder seg retten til å endre denne plattformavtalen. Du må samtykke til eventuelle endringer i plattformavtalen, når du bruker plattformen.

Plattformtjenester: Gjennom den nettbaserte digitale plattformen («plattformen») tilbyr TicketSwap en tjeneste der du kan kjøpe og selge e-billetter til opplevelser (som konserter, fester, festivaler og dagsturer) («plattformtjenesten»).

Registrering: Du kan bruke plattformtjenesten ved å registrere en e-post, en Facebook-konto eller Apple-pålogging. Alle personopplysninger må fylles ut på ærlig vis. Hver person kan kun registrere én konto.

Personvern: TicketSwap beskytter personopplysningene dine i overensstemmelse med personvernforordningen («GDPR»). TicketSwap behandler personopplysningene du har oppgitt kun for å tillate bruken av plattformtjenesten og kommunisere med deg. For mer informasjon: se personvernreglene på nettstedet vårt.

Personlig bruk: Plattformtjenesten til TicketSwap er ment til personlig bruk. Kommersielle forhandlere eller andre kommersielle aktører frarådes fra å misbruke plattformen. Skript, (delvis) automatiserte programmer eller andre metoder for å få fordel på kjøp er ikke tillatt og kan føre til (permanent) utestenging av brukeren.

Søkerangering: rangeringen av billettoppføringer i søkeresultatene på TicketSwap-plattformen avhenger av en rekke faktorer, inkludert disse hovedparameterne:

 • Søkeresultater for billetter rangeres fra lavest til høyest pris.

 • I tilfelle en profilert billettbutikk aktiverer forhåndssalg av billetter for et arrangement, blir denne oppføringen plassert øverst i søkeresultatene.

Hvis en profilert billettbutikk driver med forhåndssalg av billetter på plattformen vår, vil denne oppføringen bli merket som sådan, for å skille den fra oppføringer som andre fans har publisert.

Ansvar: TicketSwap er ikke ansvarlig for skader du kan lide som følge av bruken av plattformtjenesten eller plattformen, som tap påført av kjøper eller selger som resultat av en endring av et arrangement (også kalt «endring av arrangementet»), med mindre slik skade regnes som tilsiktet, grovt uaktsom eller uansvarlig. Selv om TicketSwap iverksetter så mange tiltak som mulig for å sikre at plattformen er trygg og fungerer som den skal, kan ikke TicketSwap garantere nøyaktigheten til plattformtjenesten eller innholdet på plattformen. TicketSwap er ikke ansvarlig for følgene av (eventuelle) unøyaktigheter (som feil arrangementbeskrivelse) med hensyn til plattformtjenesten eller plattformen. TicketSwap er berettiget, uten forvarsel, til å (midlertidig) suspendere, begrense bruken av eller slette plattformtjenesten uten å oppgi grunn, og uten at TicketSwap blir ansvarlig for å gi kompensasjon.

Betalingstjeneste: Behandlingen av betalinger i forbindelse med billettsalg utført på TicketSwap tilbys av Stripe og er underlagt Stripes tilknyttede kontoavtale, som består av Stripes tjenestevilkår (samlet kalt «Stripes tjenesteavtale»). Hvis du godtar denne plattformavtalen, eller fortsette å selge på TicketSwap, godtar du å bli bundet av Stripes tjenesteavtale, som kan endres av Stripe fra tid til annen. For å aktivere Stripe slik at den effektivt tilbyr betalingstjenestene, godtar du å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv til TicketSwap. Videre godkjenner du at TicketSwap deler denne informasjonen og transaksjonsinformasjonen tilknyttet bruken av betalingstjenestene med Stripe.

Misbruk: Som en av betingelsene for bruken av plattformtjenesten godtar du at du ikke må oppgi eventuell informasjon, data eller innhold via plattformen som kan bryte med eventuelle lover eller forskrifter.

Du godtar også at du:

 1. ikke vil ha falske og upassende forhold med personer eller enheter

 2. ikke vil få tilgang til begrensede/beskyttede områder på plattformen

 3. ikke vil spre virus, ormer, søppelpost, spam, kjedebrev, uønskede tilbud eller reklame av noe slag, til noe formål

 4. ikke vil sjekke, skanne eller teste sikkerhetsproblemene til plattformen eller andre tilknyttede system eller nettverk, eller opptre på en måte som bryter med eventuell sikkerhet eller godkjenning*

 5. ikke vil bruke skript, (delvis) automatiserte programmer eller andre metoder for å få kjøpsfordeler.

* hvis du oppdager eventuelle sikkerhetsproblemer i forbindelse med sikkerhet kan du gå til denne siden

Hvis TicketSwap mistenker at du ikke overholder plattformavtalen, kan TicketSwap (permanent) nekte deg tilgang til plattformen og plattformtjenesten med umiddelbar effekt. I tilfelle mislighold beholder vi retten til å oppbevare (relevant) data og informasjon i arkivet vårt til fremtidig bruk. Det betyr at ved brudd på plattformavtalen har vi gyldig grunn til å oppbevare dataene dine, og vi må ikke overholde forespørselen din om å slette dataene fra systemene våre. Vi gjør dette for å forhindre fremtidig misbruk.

Fremlegging av informasjon: TicketSwap har rett til å fremlegge informasjon for å (i) forsvare seg selv i retten, (ii) utføre en rettslig ordre, (iii) overholde gjeldende lover, forskrifter eller forespørsler fra myndighetene, (iv) beskytte nasjonal sikkerhet, forsvar, offentlig sikkerhet/helse og (v) opprettholde rettighetene.

Klageprosedyre: Hvis du har eventuelle klager på plattformen eller plattformtjenesten, vil TicketSwap gjerne bli informert om det. Send klagen din til (så fullstendig som mulig) til complaints@ticketswap.com. Du kan også klage ved hjelp av den røde knappen på hver side til høyre på skjermen.

YouTube-tjenester: På noen av sidene presenterer vi videoinnhold som leveres av YouTube, ved hjelp av YouTubes API-tjenester. Ved å bruke TicketSwap godtar du derfor å bli bundet av YouTubes tjenestevilkår.Kampanjer: TicketSwap Local kan fra tid til annen lanserer konkurranser, kampanjer eller lotterier («Kampanjer»). Kampanjer styres av kampanjevilkår. Kampanjer er kanskje ikke tilgjengelig i alle landene der dette nettstedet er tilgjengeliggjort. Kampanjer kan være underlagt bestemte berettigelseskrav, som TicketSwap Local bestemmer. TicketSwap Local forbeholder seg retten til å avslutte alle kampanjer når som helst, uten å varsle brukerne. I tilfelle det finnes eventuelle uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og kampanjevilkårene i kampanjereglene, har kampanjevilkårene kun forrang i lys av kampanjens kontekst.

BILLETTAVTALE

Billettavtale: Hvis du legger en e-billett ut for salg på plattformen, eller kjøper en e-billett fra andre, inngås det en avtale mellom deg (som bruker) og TicketSwap Local. Den bestemte juridiske enheten du inngikk denne billettavtalen med, avhenger av arrangementsstedet på gjeldende e-billett. TicketSwap Local forbeholder seg retten til å endre denne plattformavtalen. Hvis du legger ut en (ny) e-billett for salg eller kjøp, og billettavtalen er endret, må du samtykke til den siste versjonen av denne billettavtalen.

Kjøpsavtale: En kjøpsavtale inngås mellom «selgeren» og «kjøperen».

Når brukere kjøper billetter direkte fra en profilert billettbutikk gjennom plattformen, blir disse kjøpene underlagt gjeldende vilkår til den billettbutikken det gjelder.

EUs forbrukerlover: EUs forbrukerlover gjelder kun i forhold mellom bedrifter og forbrukere, og ikke når det kjøpes noe fra en forbruker til en annen (bruker-til-bruker). TicketSwap er hovedsakelig en bruker-til-bruker-plattform ment til personlig bruk, europeiske forbrukerlover gjelder ikke for denne billettavtalen.

TicketSwap tilbyr muligheten for brukere til å kjøpe billetter direkte fra profilerte billettbutikker via plattformen for noen arrangementer. I disse tilfellene gjelder europeiske forbrukerlover. Disse lovene gir i prinsippet forbrukerne en periode til juridisk refleksjon og angrerett for bestemte varer og tjenester som er kjøpt på internett. Merk at denne perioden ikke gjelder for fritidstjenester tilbudt på en bestemt dato eller innenfor en bestemt tidsperiode. Det unntaket gjelder billetter solgt via profilerte billettbutikker på plattformen vår.

Når brukere kjøper noe fra bruker-til-bruker eller fra profilerte billettbutikker på plattformen vår, kan de ikke ombestemme seg eller bruke angreretten.

Selge e-billetter

Laste opp e-billetter: Som selger kan du legge ut en e-billett for salg på plattformen ved å laste opp en fil av e-billetten. Filen må være den opprinnelige digitale versjonen fra billettleverandøren. Selgeren må være godkjent for å selge e-billetten. Skannede e-billetter, bilder av e-billetter eller endrede filer tillates ikke. Selgeren kan når som helst, så lenge tilbudet ikke har blitt akseptert, trekke tilbake tilbudet om salg av den opplastede e-billetten. For å unngå tvil må selgeren selge billetten til kjøperen, med en gang kjøperen har reservert billetten. Når kjøperen kjøper billetten inngås den siste avtalen med den respektive kjøperen.

Selgeren må være oppdatert om begrensninger (f.eks. ikke-overførbarhet på grunn av tilpassede e-billetter) om overføring av e-billetter til enhver tid og må oppgi begrensninger i opplysningene om oppføringen. Når en billett med en begrensning som ikke er fremlagt kjøpes av kjøperen, må selgeren gi kjøperen refusjon.

Spesifikasjoner E-billett: Selgeren fyller ut opplysningene om e-billetten så nøyaktig og oppriktig som mulig. Slik informasjon må i alle tilfeller inkludere navnet på arrangementet, prisen og den personlige bankkontoen til selgeren. I tillegg må selgeren fylle ut eventuelle ulike adgangsrettigheter (f.eks. tidlig adgang, sen adgang, barnebilletter, CJP-pass osv.) sammenlignet med normale billetter. Bankkontoen må befinne seg i ett av landene oppført her. Selgeren angir oppføringens valuta fra en støttet valuta. Hvis e-billetten er ment for en bestemt seksjon eller sete, må selgeren oppgi setenummeret tydelig i «beskrivelses»-feltet eller «sitteplass»-alternativet (hvis tilgjengelig). TicketSwap Local forbeholder seg retten til å tilpasse informasjonen om en e-billett som er lagt ut for salg i informasjonen på den opplastede e-billetten.

Kostnad og pris: Selgeren bestemmer salgsprisen på hver e-billett som hen tilbyr på plattformen selv, og («salgsprisen») som tar hensyn til at denne prisen ikke kan være høyere enn 120 prosent av e-billettens salgspris (inkludert tjenestegebyrene). I noen land gjelder begrensninger (makspris) for nettbaserte tilbud og videresalg av e-billetter. Selgeren må overholde eventuell lokal lovgivning. For hver e-billett en kjøpsavtale inngås skylder selgeren et beløp på tilnærmet fem prosent av salgsprisen (inkl. MVA) («tjenestegebyr») til TicketSwap Local. Ved å inngå denne billettavtalen instruerer selgeren Stripe til å trekke fra dette beløpet fra mottatt salgspris og overføre dette til TicketSwap Local. Selgeren skal derfor motta 95 prosent av salgsprisen.

I tilfelle en e-billett selges for mer enn 120 prosent av salgsprisen (inkludert tjenestegebyrer), forbeholder TicketSwap Local seg retten til å trekke tilbake salget eller gjøre opp beløp på mer enn 120 prosent av salgspris (inkludert tjenestegebyrer), og overføre det reverserte eller oppgjorte beløpet til kjøperen via Stripe. TicketSwap Local bestemmer når dette skjer, og kjøperen kan ikke utøve denne rettigheten. Når selgeren har blitt utbetalt, må selgeren returnere beløpet over på mer enn 120 prosent av salgspris (inkludert tjenestegebyrer) til TicketSwap Local i overensstemmelse med tilbakebetalingsvilkårene.

FairShare: Arrangøren kan aktivere FairShare for salg av e-billetter for arrangementene deres via plattformen. Når FairShare er aktivert, blir alle beløp som overstiger samlet salgspris (inkludert serviceavgifter og MVA) delt mellom selger og arrangør. TicketSwap samler inn dette beløpet fra selgeren på vegne av arrangøren. FairShare påvirker ikke plattformens maksimumspris. Se her for å få mer informasjon om FairShare.

MVA: Momsen på e-billetter selger har solgt på plattformen må betales for den opprinnelige e-billetten, før selgeren legger ut billetten for salg. TicketSwap Local tar betalt for moms på tjenestegebyret/transaksjonen fra kjøperen og meglerkostnadene fra selgeren.

Solgte e-billetter: Når du har fullført et salg vil selgeren få en bekreftelse på e-post eller et push-varsel. Etterpå fjernes den solgte e-billetten automatisk fra plattformen. Selgeren må bekrefte om e-billetten er merket som solgt på plattformen. Selgeren må ødelegge alle duplikater av den solgte e-billetten. Selgeren har ikke lov til å føre opp e-billetten på flere plattformer. Når en e-billett selges på to ulike plattformer samtidig, må selgeren tilbakeføre salget på den andre plattformen.

Betaling til selger: Snarest mulig etter salget og leveringen av e-billetten overfører Stripe den avtalte salgsprisen, minus tjenestegebyrene («betalingen») til selgeren. Tidspunktet selgeren kan forvente at betalingen ankommer bankkontoen kan ses her. TicketSwap Local har ikke ansvar for at betalingene dukker opp på bankkontoen i tide og er ikke involvert i behandlingen av betalingen. Etter et varsel om en ugyldig e-billett fra TicketSwap Local til Stripe i tilfelle (mistanke) om svindel eller avlyst arrangement, kan betalingen til selgeren suspenderes til det er mer klarhet om situasjonen. Hvis TicketSwap Local finner at det er grunnlag for det, kan TicketSwap be Stripe om å avbryte betalingen.

Kjenn kunden-samsvar: TicketSwap Local er bundet av personvernregler. Selskapene som håndtere betalingen til selgeren på vegne av TicketSwap, har fått beskjed om å kryssjekke informasjonen din med deres egne og offentlige databaser for mistenkelig atferd. Basert på denne gjennomgangen kan det kreves at du oppgir ytterligere identifikasjonsdokumenter til dem. Disse må være opprinnelige kopier av identifikasjonsdokumentet ditt og kan ikke endres (f.eks. vannmerkes). Identifikasjonsdokumentene slettes av disse selskapene etter bekreftelsen.

Høye beløp: En selger som enten alene eller i samarbeid med «lignende selgere» har solgt for mer enn EUR 800 i e-billetter, eller har billetter liggende ute til salgs for arrangementer som ennå ikke har funnet sted (heretter kalt: «ubestemt verdi») vil ikke bli betalt, før det er fastslått at e-billettene er gyldige, og kjøperen har fått tilgang til arrangementet. Lignende selgere er selgere som deler samme eller lignende personopplysninger som selgeren.

Den ubestemte verdien reserveres av Stripe for selgeren. Hvis en selger har et utestående beløp på mer enn EUR 800, vil selgeren alltid bli bedt om bekreftelse og godkjenning, før en nylig utlagt e-billett blir synlig på plattformen.

Avbrutt salg: TicketSwap Local ønsker at kjøpsavtalen mellom kjøper og selger skal gjennomføres på ansvarlig vis. Kjøpsavtalen inkluderer derfor en ugjenkallelig klausul for tredjeparter til fordel for TicketSwap Local, som gir TicketSwap Local retten til å kreve samsvar med kjøpsavtalen, oppløse kjøpsavtalen eller annullere kjøpsavtalen, hvis kjøperen eller selgeren ikke har oppfylt betingelsene i billettavtalen.

Kostnadsfrie billetter: Selgeren har ikke lov til å selge en billett som er ervervet uten kostnad. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, billetter som er vunnet i en konkurranse, gjestelistebilletter osv.

Minimums billettpris: Billetter oppført på plattformen må oppføres for minst EUR 5 (tilsvarende verdi av EUR 5 i andre typer valutaer).

Kjøpe e-billetter

Avgifter, betaling og levering: Kjøperen av en e-billett kan betale på nett ved hjelp av tilbudte betalingsmåter. Overføringskostnaden for kjøpet av en e-billett er fem prosent av salgsprisen (inkludert MVA). I tillegg betaler kjøperen tre prosent av kostnadene for behandlingen av betalingen (inkludert MVA). Etter kjøpet er e-billetten tilgjengelig for nedlasting fra plattformen med en gang. Så snart betalingen er mottatt av Stripe, legger TicketSwap Local e-billetten ut i.) i Kjøpene mine i TicketSwap-kontoen din og ii.) på e-post i form av en lenke til PDF-filen. Etter kjøpet inngås en endelig avtale mellom selgeren og kjøperen. På grunn av produktets natur er det ikke mulig å angre kjøpet. Når transaksjonen er fullført, er det ingen angrerettsperiode for kjøper eller selger.

Secure Swap: Noen e-billetter på plattformen kan kjøpes via Secure Swap. Når en billett selges via Secure Swap, blir den opprinnelige e-billetten ubrukeliggjort etter salget og erstattet med en ny unik e-billett med eget navn. Slik sikres kjøperen at den kjøpte e-billetten kan brukes og aldri har blitt brukt tidligere. En e-billett fra Secure Swap kan gjenkjennes ved hjelp av Secure Swap-logoen. Gå hit for å se hvordan Secure Swap fungerer.

Adgang til arrangementet: Adgang til et arrangement er til enhver tid underlagt eventuelle vilkår, betingelser eller regler oppgitt av arrangøren eller operatørene på stedet. Kjøper og selger er hver for seg ansvarlige for å lese disse vilkårene, betingelsene og reglene.

Endringer i arrangementet: Kjøperen er ansvarlig for å være oppdatert om arrangementet hen har kjøpt e-billett til, og må selv sjekke om opplevelsen vil bli utsatt, avlyst eller endret på annet vis (heretter samlet kalt «endret» eller «endre»).

Selgeren er ansvarlig for å være oppdatert om arrangementet hen har lagt ut en e-billett for på plattformen. Når arrangementet er avlyst, må selgeren fjerne e-billetten fra plattformen i løpet av 48 timer etter offisiell kunngjøring fra annonsøren. Hvis e-billetten selges til kjøper, må selgeren gi kjøperen refusjon.

TicketSwap Local vil gjøre sitt beste for å kontakte kjøpere om endringer i arrangementer, men det er ingen krav om dette.

TicketSwap Local er ikke ansvarlig for skader som påføres TicketSwaps brukere (kjøpere og selgere) som følge av endringer av arrangementer.

Når et arrangement avlyses tilbyr arrangøren av arrangementet vanligvis en «kompensasjon» til den (juridiske) personen som fikk e-billettene for arrangementet direkte fra arrangøren (selgeren). Denne kompensasjonen (med eller uten kontakt med selgeren) skal betales til kjøperen, siden kjøperen ble eieren av e-billetten gjennom plattformen.**

Det kan hende at kompensasjonen fra arrangøren er forskjellig fra beløpet kjøperen har betalt for e-billetten på plattformen. TicketSwap Local er ikke ansvarlig for ovennevnte «prisforskjell», hverken overfor kjøper eller selger. Selgeren har kun rett på refusjon på den salgsprisen arrangøren har angitt.

Når det utbetales kompensasjon til kjøperen for et avlyst arrangement, skilles det mellom e-billetter fra Secure Swap og e-billetter som ikke er fra Secure Swap. TicketSwap har som mål, etter beste evne, å bidra til at kjøperen får kompensasjonen fra arrangøren.

Hvis kjøpet ble utført via Secure Swap kontakter arrangøren kjøperen (muligens gjennom plattformen) direkte om avlysninger og kompensasjon. Kompensasjonen for et avlyst arrangement består av e-billettens salgspris som er betalt til selgeren (ekskludert tjenestegebyrene fra billettleverandøren). Dette beløpet kan muligens være forskjellig fra beløpet kjøperen betalte via plattformen. Prisforskjellen kan være høyere eller lavere enn salgsprisen.

Hvis kjøpet ikke ble utført via Secure Swap, må selgeren kreve eventuell kompensasjon som tilbys av arrangøren for det avlyste arrangementet og deretter overføre dette til kjøperen i henhold til tilbakebetalingsvilkårene. Dette beløpet maksimeres med beløpet selgeren har mottatt for å selge e-billetten på plattformen til kjøperen. Eventuelle beløp som overføres til kjøperen, av selgeren, må overføres via TicketSwap ved hjelp av Stripes betalingsfasiliteter.

I noen tilfeller kan retningslinjene for avlysning være ulike ovennevnte fremgangsmåter. Det er alltid å foretrekke at kompensasjonen utbetales til kjøperen. TicketSwap Local er ikke ansvarlig for prisforskjeller.

**hvis et arrangement utsettes til ny dato, nytt tidspunkt og/eller nytt sted, må ikke selgeren tilby kjøperen kompensasjon. Hvis kjøperen ikke lenger vil bruke billetten, kan kjøperen bestemme seg for å selge billettene på plattformen. TicketSwap Local er ikke ansvarlig for prisforskjeller som oppstår i forbindelse med dette.

Ugyldig e-billett: Det finnes en risiko for at e-billetter kjøpt på plattformen (med unntak av e-billetter fra Secure Swap) kan være ugyldige. Risikoen forbundet med gyldigheten til e-billetten og eventuelle kostnader forbundet med dette gjelder for selger- og kjøperkontoer. Selger kan ikke gjenbruke en e-billett etter at transaksjonen er fullført. Kjøper kan kun videreselge e-billetten med TicketSwap-kontoen som ble brukt til å kjøpe e-billetten. Det er ikke tillatt å videreselge en e-billett på en annen plattform (med mindre det er en e-billett fra Secure Swap).

Hvis det viser seg at e-billetten er ugyldig, vil TicketSwap Local samle selger og kjøper til en moderert chattediskusjon for å finne en løsning. TicketSwap Local opptrer som uavhengig moderator mellom kjøper og selger og prøver å finne bevis som støtter uttalelsene fra kjøper og selger. Basert på disse undersøkelsene vil TicketSwap Local bestemme om selgeren må betale de ugyldige billettene tilbake til kjøper. Kjøper og selger må samarbeide om avgjørelsen til TicketSwap Local.

Hvis selgeren nekter å samarbeide, forbeholder TicketSwap Local seg retten til å rapportere selgeren, dele selgerens personopplysninger med kjøperen for å politianmelde og (permanent) blokkere kontoen hens. Alle tilfeller av ugyldige e-billetter må rapporteres til TicketSwap Local.

Kjøper har rett til å rapportere ugyldige e-billetter innenfor en periode på 30 dager etter at hendelsen har skjedd. Etter denne perioden vil ikke TicketSwap Local håndtere krav om ugyldige e-billetter.

Tilbakebetalingsvilkår: Hvis selgeren må betale kjøperen tilbake, må selgeren gjøre dette i overensstemmelse med tilbakebetalingsvilkårene. Grunner til at selgeren må betale kjøperen tilbake kan være, men er ikke begrenset til, salg av ugyldige e-billetter, salg av e-billetter for mer enn 120 prosent av salgspris (inkludert tjenestegebyr) eller avlysning av arrangementet. I tilfelle selgeren ikke overholder tilbakebetalingsvilkårene, forbeholder TicketSwap Local seg retten til å bruke et inkassobyrå til å innkreve tilbakebetalingen. Selgeren må stå for alle tilleggskostnadene til inkassobyrået.

TicketSwap Local håndterer tilbakebetalingen etter beste evne, det vil si at de vil megle mellom kjøperen og selgeren om tilbakebetalingen. Tilbakebetalingen til kjøperen må alltid utføres ved hjelp av metodene TicketSwap Local foreslår (oppgjør mellom kjøper og selger er på egen risiko). Eventuelle beløp som overføres til kjøperen, av selgeren, må arrangeres av TicketSwap ved hjelp av Stripes betalingsfasiliteter. TicketSwap oppbevarer aldri pengebeløp kjøperen eller selgeren skylder.

Tilbakebetalingsvilkår - avlysninger: Når selgeren må betale kjøperen tilbake på grunn av et avlyst arrangement, må selgeren overføre beløpet i løpet av 14 dager etter å ha mottatt kompensasjonen fra arrangøren. Kjøper har ingen rettigheter utover dette. I alle andre tilfeller må selgeren betale kjøperen tilbake i løpet av 14 dager, etter at refusjonen er utstedt til kjøperen. Hvis tilbakebetalingen ikke er utført i løpet av 14 dager, forbeholder TicketSwap Local seg retten til å hjelpe kjøperen og bruke et inkassobyrå til å innkreve tilbakebetalingen. Selgeren må stå for alle tilleggskostnadene til inkassobyrået.

Risikoer: Med unntak av e-billetter fra Secure Swap er det ikke risikofritt å kjøpe e-billetter på plattformen. TicketSwap Local forsøker kun å utføre trygge salg på plattformen, men garanterer ikke at e-billetten, kjøpt på plattformen, alltid er gyldig og alltid vil gi tilgang til ønsket arrangement. E-billetter fra Secure Swap er, i prinsippet, alltid gyldige til ønsket arrangement.

Ansvar: TicketSwap Local er ikke ansvarlig for skader (inkludert, uten begrensning, indirekte skader) du kan lide som følge av bruken av plattformtjenesten eller plattformen, med mindre skaden regnes som tilsiktet, grovt uaktsom eller uansvarlig. Selv om TicketSwap Local iverksetter så mange tiltak som mulig for å sikre at plattformen er trygg og fungerer som den skal, kan ikke TicketSwap Local alltid garantere nøyaktigheten til plattformtjenesten eller innholdet på plattformen. Kjøperen kan kun garantere nøyaktigheten eller gyldigheten av en e-billett hvis det gjelder en Secure Swap-e-billett, som ikke fratar at TicketSwap Local ikke har ansvar for indirekte skader. TicketSwap er ikke ansvarlig for følgene av (eventuelle) unøyaktigheter med hensyn til plattformtjenesten, plattformen eller e-billetten, inkludert eventuelle (tekniske) feil eller unøyaktigheter med hensyn til bruk av en billettoverføringsfunksjon som tilbys av en tredjepart.

TicketSwap Local er berettiget, uten forvarsel, til å (midlertidig) suspendere, begrense bruken av eller slette plattformtjenesten uten å oppgi grunn, uten at TicketSwap Local blir ansvarlig for å gi kompensasjon.

Misbruk: Du godtar at du ikke vil oppgi informasjon, data eller innhold på plattformen som kan bryte med eventuelle lover og forskrifter. Du godtar også at du:

 1. ikke vil ha falske og upassende forhold med personer eller enheter

 2. ikke vil få tilgang til begrensede/beskyttede områder på plattformen

 3. ikke vil spre virus, ormer, søppelpost, spam, kjedebrev, uønskede tilbud eller reklame av noe slag

 4. ikke vil sjekke, skanne eller teste sikkerhetsproblemer på plattformen og andre tilknyttede system eller nettverk, eller opptre på en måte som bryter med eventuell sikkerhet eller godkjenning

 5. ikke vil oppgi innhold som kan være støtende, diskriminerende eller oppfordrer til hat eller vold basert på hudfarge, etnisk opprinnelse eller nasjonalitet.

Hvis TicketSwap Local mistenker at du ikke overholder plattformavtalen, kan TicketSwap Local (permanent) nekte deg tilgang til plattformen og plattformstjenesten med umiddelbar effekt. I tilfelle mislighold beholder vi retten til å oppbevare (relevant) data og informasjon i arkivet vårt til fremtidig bruk. Det betyr at ved brudd på plattformavtalen har vi gyldig grunn til å oppbevare dataene dine. Vi må heller ikke overholde forespørselen din om å slette dataene fra systemene våre. Vi gjør dette for å forhindre fremtidig misbruk.

Fremlegging av informasjon: TicketSwap Local har rett til å fremlegge informasjon for å (i) forsvare seg selv i retten, (ii) utføre rettslig ordre, (iii) overholde gjeldende lover, forskrifter eller forespørsler fra myndighetene, (iv) beskytte nasjonal sikkerhet, forsvar, offentlig sikkerhet/helse og (v) opprettholde rettighetene sine.

Oppdatert: 16. januar 2024